×

Historie hledání

Podmínky pro vrácení vratných (zálohovaných) dílů

Zboží, které je zahrnuto výrobcem ve výměnném programu, je zpětně vykupováno a označují se jako staré díly (dále jen SD).
Tyto SD výrobce repasuje a dává zpět do oběhu a proto tyto díly musí splňovat kritéria pro výkup SD.
Kritéria se mohou lišit daným výrobcem a druhem zboží (brzdové třmeny, hřebenové řízení, startéry, alternátory, vysokotlaká čerpadla, vstřikovače, atd.). Každý takový díl je označenou ikonou s cenou zálohy.

Kupující zákazník v takovém případě platí díl jako takový i výši zálohy.
Tato záloha je zákazníkovi vrácena v plné výši po odevzdání SD, musí však splnit všechny náležitosti stanovené výrobcem pro vykoupení starého dílu.

Všeobecné podmínky pro vrácení SD:

- SD musí být kompletní a vrácen v krabici, včetně krytek a zátek (použijte ze zakoupeného dílu)
     - krabice slouží k následné identifikaci dílu při repasování
     - krytky a zátky k zamezení úniku kapalin (brzdové kapaliny, paliva, atd.)

- SD musí být identifikovatelný
     - štítky na startérech, alternátorech i vstřikovaných čerpadlech atd.

- SD nesmí být mechanicky poškozený

- SD nesmí mít hlobkovou korozi, ve většině případů povrchová koroze není důvodem zamítnutí

- SD nesmí být znečištěn, při převzetí je potřeba posoudit jeho technický stav a splnění podmínek pro repasování výrobcem

Vrácení výše zálohy proběhne po schválení a akceptování dílu výrobcem.

Naši dodavatelé