×

Historie hledání

Správná montáž a demontáž ložisek kol je klíčová pro optimální výkon a bezpečnost vašeho vozidla.

Při těchto úkonech je však třeba dodržovat správný postup a vyvarovat se častým chybám, které mohou vést k poškození ložisek nebo dokonce k nehodám. V tomto článku vám představíme strukturovaný postup a upozorníme na ty nejčastější chyby, kterých se při montáži a demontáži ložisek kol vyvarovat.

 1. Kontrola: Před montáží nového ložiska je důležité provést pečlivou kontrolu součástí. Zkontrolujte, zda je nové ložisko správného typu a rozměru pro vaše kolo. Dále zkontrolujte stav osy, ráfku a dalších komponentů, které mohou ovlivnit správnou funkci ložiska.

 2. Očištění: Před montáží nového ložiska je nutné pečlivě očistit ráfek kol a osu od zbytků starého maziva, nečistot a reziduí. Použijte vhodný očistný prostředek a utěrku. Čistá povrchová úprava je klíčová pro správné fungování ložiska.

 3. Mazání: Při montáži nového ložiska je důležité použít správný typ maziva. Vyvarujte se přebytečnému množství maziva, které by mohlo způsobit nadměrné tření nebo únik maziva během jízdy. Použijte mazivo doporučené výrobcem ložiska a aplikujte ho rovnoměrně na vnitřní i vnější části ložiska.

 4. Správná montáž: Při montáži ložiska na osu se ujistěte, že je zasunuto pevně a rovnoměrně. Použijte vhodný montážní nástroj, abyste se vyvarovali deformacím ložiska nebo poškození jeho povrchu. Při montáži je důležité dodržovat sílu a směr tlaku podle pokynů výrobce.

 5. Přitažení matic: Po správné montáži ložiska pevně přitažte matice na osu. Ujistěte se, že jsou matice správně zarovnány a zajištěny proti povolení. Nepřitažujte matice nadměrně, abyste nezpůsobili deformace nebo nadměrné tření ložiska.

 6. Kontrola a vyvážení: Po montáži ložiska je důležité provést kontrolu správného zarovnání kol a případně provést vyvážení. Nevyvážená kola mohou způsobit vibrace a nepravidelné opotřebení ložiska.

Chyby, kterých se vyvarovat:

 • Nepoužívejte nesprávné ložisko pro konkrétní typ kola.
 • Nedodržujte správný postup čištění a mazání ložiska.
 • Nesprávně nebo nedostatečně utahujte matice na ose.
 • Nepoužívejte nadměrnou sílu při montáži, což by mohlo způsobit deformace ložiska.
 • Nezanedbávejte kontrolu správného zarovnání kol po montáži.

Závěr: Správná montáž a demontáž ložisek kol je klíčová pro bezpečnost a výkon vašeho vozidla. Dodržováním správného postupu a vyvarováním se častých chyb můžete zajistit dlouhou životnost ložisek a plynulou jízdu. Mějte na paměti, že pokud si nejste jisti, měli byste se obrátit na odborníka nebo servis, který vám s montáží a demontáží ložisek pomůže.

Pro více informací a nákup náhradních dílů můžete navštívit webové stránky prodejce Unixcar na adrese www.unixcar.cz.

Naši dodavatelé